O nás

MUDr. Miroslav Kubiska

1976- 1980 Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

1980 - 1986 Vojenská lékařská fakulta UK Hradec Králové

1986 - 1988 Postgraduální pobyt ve Vojenské nemocnici v Plzni

1988 - 1990 Lékař Zdravotního střediska Pohraniční policie Sušice

1990 - 1993 Lékař Zdravotního střediska Pohraniční policie Domažlice

1993 - 2019 Primář Rehabilitačního oddělení Domažlické nemocnice a.s.

Atestace a specializace

1991 - atestace ze všeobecného lékařství

1994 - atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

1994 - oprávnění k provádění manuální medicíny

2018 - jmenování soudním znalcem Krajského soudu v Plzni v oboru Ztížení společenského uplatnění a nemateriální újmy na zdraví.

Jaroslava Kohoutová

1996 Maturita, Střední zdravotnická škola

1996 - 2015 zdravotní setra lůžkového interního oddělení včetně JIP

2015 - 2019 zdravotní sestra gastroenterologické ambulance Domažlické nemocnice