• všeobecný praktický lékař,
 • odborný lékař pro fyziatrii balneologii, léčebnou rehabilitaci a myoskeletální medicínu, 
 • soudní znalec v oboru ztížení společenského uplatnění a nemateriální újmy na zdraví

očkování černému kašli

- dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP je v dospělosti vhodné přeočkování proti černému kašli,

- očkováním dochází  k výraznému snížení rizika těžkého průběhu,

- v ČR se očkuje ve formě trivakcín a tetravakcín proti tetanu, záškrtu a polio,

- pokud byl přeočkován tetanus jako monovakcína, je potřeba 12měsíčního rozestupu,

- pouze na objednání,

Dovolená

červenec: 12.-17. (pátek – středa)

srpen: 16.-23. (pátek – pátek)


Neodkladné ošetření zajišťuje:

 MUDr. David Gerber, Staňkov, tel. 379 492 488 

MUDr. Alena Křížková, Staňkov, tel. 389 822 441

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

MUDr. Miroslav Kubiska, 

sestra Jaroslava Kohoutová

+420 377 534 677    info@kubiska.cz

Sportovní 349, Koloveč 345 43


pondělí, úterý, středa, pátek:

7:00 - 12:00

12:00 - 14:00 na objednání

čtvrtek:

12:00 - 17:00

17:00 - 19:00 na objednání


ORDINACE FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÉ REHABILITACE

MUDr. Miroslav Kubiska

Komenského 250, Kdyně 345 06

pouze na objednání

379 732 150


pondělí odpoledne

čtvrtek dopoledne

Naše služby

Všeobecné praktické lékařství

Jsem držitelem atestace z Všeobecného praktického lékařství a licence Ministerstva zdravotnictví pro provozování privátní praxe v tomto oboru. Ve své ordinaci se zabývám:

 • aktivním předcházením nemocem, pokud je to možné
 • komplexní terénní diagnostikou vzniklých nemocí objektivním vyšetřením a za pomoci řady moderních přístrojů /viz přístrojové vybavení/
 • účinnou a v rámci možností maximálně šetrnou léčbou vzniklých nemocí
 • povinným i volitelným očkováním všeho druhu
 • spoluprací s Českou správou sociálního zabezpečení stran hodnocení invalidity mých pacientů, stupně závislosti, posuzování zdravotní způsobilosti, nároku na ZTP, prodloužení výplaty nemocenských dávek...
 • kooperací s okolními závody a firmami stran provádění pracovně lékařských prohlídek a posuzování pracovní schopnosti v rámci plánovaného pracovního zařazení
 • provádění zdravotních prohlídek na řidičské průkazy, střelné zbraně, hygienická minima, sportovní aktivity a další
 • u pacientů registrovaných u mne jako svého praktického lékaře jsem oprávněn k rehabilitačním vyšetřením a v případě nutnosti i rozepisování rehabilitačních procedur všeho druhu s tím, že se lze s tímto rozpisem přihlásit již přímo na rehabilitační oddělení /Staňkov, Holýšov, H.Týn, Kdyně, Domažlice/ a sérii hned absolvovat.

Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

Jsem majitelem nadstavbové atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, zároveň jsem držitelem oprávnění k provozování technik "manuální medicíny". Pracoval jsem více jak 25 let jako primář Rehabilitačního oddělení Domažlické nemocnice.


Vyšetření a lékařské úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP):

Všeobecná ZP 111

Vojenská oborová ZP 201,

 Česká průmyslová ZP 205

Oborová ZP bank a pojišťoven 207

ZP ministerstva vnitra 211.

Soudní znalectví

Rozhodnutím Předsedy Krajského soudu v Plzni pod číslem Spr. 2469/2017-62 ze dne 6.9.2018 jsem byl jmenován soudním znalcem pro základní obor zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. 

Jsem oprávněn zpracovávat znalecké posudky v občanskoprávních i  trestněprávních sporech. Jsem schopen vyhotovit posudek "Hodnocení bolestného" i posudek "Ztížení společenského uplatnění".

Služby v ordinaci

 • stanovení C-reaktivního proteinu z prstu (CRP)
 • vyšetření skrytého krvácení do stolice (FOB)
 • vyšetření hladiny krevního cukru z prstu glukometrem
 • Strep A test z prstu - rychlá diagnostka streptokoka - bakterie, vyvolávající angínu a spálu
 • vyšetření srážlivosti z prstu při léčbě warfarinem (INR)
 • glykovaný hemoglobin z prstu (stav dlouhodobé kompenzace diabetu)
 • výtěry z krku, nosu, konečníku s odesláním na kultivační vyšetření
 • kompletní odběry krve, moči se zajištěnou spoluprácí se všemi okolními akreditovanými laboratořemi
 • EKG
 • Holter TK (přístroj pro 24 hodinové nepřetržité sledování a hodnocení krevního tlaku)
 • spánková apnoe (celonoční přístrojový monitoring poruchy dýchání a okysličení krve s následným vyhodnocením)
 • spirometrie (kompletní vyšetření a hodnocení dechových funkcí včetně jejich poruch)
 • oxymetrie (stanovení stupně okysličení v krevním oběhu)