MUDr. Miroslav Kubiska

všeobecný praktický lékař, odborný lékař pro fyziatrii balneologii, léčebnou rehabilitaci a myoskeletální medicínu, soudní znalec v oboru ztížení společenského uplatnění a nemateriální újmy na zdraví

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

MUDr. Miroslav Kubiska, 

sestra Jaroslava Kohoutová

+420 377 534 677    info@kubiska.cz

Sportovní 349, Koloveč 345 43


pondělí, úterý, středa, pátek:

7:00 - 12:00

12:00 - 14:00 na objednání

čtvrtek:

12:00 - 17:00

17:00 - 19:00 na objednání


ORDINACE FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÉ REHABILITACE

MUDr. Miroslav Kubiska

Komenského 250, Kdyně 345 06

pouze na objednání

379 732 150


pondělí odpoledne

čtvrtek dopoledne

pátek 19.5.2023 neordinujeme

akutní ošetření MUDr. Gerber, Staňkov

antigenní testování covid-19

Provádíme antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění dle platných nařízení.

Naše služby

Všeobecné praktické lékařství

Jsem držitelem atestace z Všeobecného praktického lékařství a licence Ministerstva zdravotnictví pro provozování privátní praxe v tomto oboru. Ve své ordinaci se zabývám:

 • aktivním předcházením nemocem, pokud je to možné
 • komplexní terénní diagnostikou vzniklých nemocí objektivním vyšetřením a za pomoci řady moderních přístrojů /viz přístrojové vybavení/
 • účinnou a v rámci možností maximálně šetrnou léčbou vzniklých nemocí
 • povinným i volitelným očkováním všeho druhu
 • spoluprací s Českou správou sociálního zabezpečení stran hodnocení invalidity mých pacientů, stupně závislosti, posuzování zdravotní způsobilosti, nároku na ZTP, prodloužení výplaty nemocenských dávek...
 • kooperací s okolními závody a firmami stran provádění pracovně lékařských prohlídek a posuzování pracovní schopnosti v rámci plánovaného pracovního zařazení
 • provádění zdravotních prohlídek na řidičské průkazy, střelné zbraně, hygienická minima, sportovní aktivity a další
 • u pacientů registrovaných u mne jako svého praktického lékaře jsem oprávněn k rehabilitačním vyšetřením a v případě nutnosti i rozepisování rehabilitačních procedur všeho druhu s tím, že se lze s tímto rozpisem přihlásit již přímo na rehabilitační oddělení /Staňkov, Holýšov, H.Týn, Kdyně, Domažlice/ a sérii hned absolvovat.

Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

Jsem majitelem nadstavbové atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, zároveň jsem držitelem oprávnění k provozování technik "manuální medicíny". Pracoval jsem více jak 25 let jako primář Rehabilitačního oddělení Domažlické nemocnice.


Vyšetření a lékařské úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP):

Všeobecná ZP 111

Vojenská oborová ZP 201,

 Česká průmyslová ZP 205

Oborová ZP bank a pojišťoven 207

ZP ministerstva vnitra 211.

Soudní znalectví

Rozhodnutím Předsedy Krajského soudu v Plzni pod číslem Spr. 2469/2017-62 ze dne 6.9.2018 jsem byl jmenován soudním znalcem pro základní obor zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. 

Jsem oprávněn zpracovávat znalecké posudky v občanskoprávních i  trestněprávních sporech. Jsem schopen vyhotovit posudek "Hodnocení bolestného" i posudek "Ztížení společenského uplatnění".

Služby v ordinaci

 • stanovení C-reaktivního proteinu z prstu (CRP)
 • vyšetření skrytého krvácení do stolice (FOB)
 • vyšetření hladiny krevního cukru z prstu glukometrem
 • Strep A test z prstu - rychlá diagnostka streptokoka - bakterie, vyvolávající angínu a spálu
 • vyšetření srážlivosti z prstu při léčbě warfarinem (INR)
 • glykovaný hemoglobin z prstu (stav dlouhodobé kompenzace diabetu)
 • výtěry z krku, nosu, konečníku s odesláním na kultivační vyšetření
 • kompletní odběry krve, moči se zajištěnou spoluprácí se všemi okolními akreditovanými laboratořemi
 • EKG
 • Holter TK (přístroj pro 24 hodinové nepřetržité sledování a hodnocení krevního tlaku)
 • spánková apnoe (celonoční přístrojový monitoring poruchy dýchání a okysličení krve s následným vyhodnocením)
 • spirometrie (kompletní vyšetření a hodnocení dechových funkcí včetně jejich poruch)
 • oxymetrie (stanovení stupně okysličení v krevním oběhu)